Πρόταση εισαγωγής στο καταστατικό των κωλυμάτων που προβλέπονται στο νόμο

Print Friendly, PDF & Email

Τα κωλύματα παραγόντων (μελών των Ε.Ε. της ΕΠΟ και των Ενώσεων) που προβλέπονται στον αθλητικό νόμο, προτείνει η ΠΔΕ/ΕΠΟ να περιληφθούν στο νέο καταστατικό της ομοσπονδίας.

Ειδικότερα, η ΠΔΕ/ΕΠΟ προτείνει «να μην μπορεί να είναι υποψήφιος και δεν μπορεί να εκλεγεί ως μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής όποιος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 ως ισχύει, δηλαδή όποιος έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο παραπεμπτικό βούλευμα».

«Ειδικότερα, αναφέρεται στο σχέδιο του νέου καταστατικού που έστειλε η ΠΔΕ/ΕΠΟ στη FIFA, μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. και των ενώσεων-μελών αυτής τα οποία παραπέμπονται με τελεσίδικο παραπεμπτικό βούλευμα για τα παραπάνω
αδικήματα καταδικάζονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο εκπίπτουν αυτοδίκαια από την ιδιότητά τους και αντικαθίστανται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του Καταστατικού της αντίστοιχης ένωσης».

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2016 έξι μέλη της Ε.Ε. της ΕΠΟ, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρός της Γ. Γκιρτζίκης και πρόεδροι Ενώσεων όπως ο Χατζηαποστόλου της ΕΠΣ Κιλκίς, αναγκάστηκαν σε παραίτηση, προκειμένου να μην γίνει διαπιστωτική πράξη της έκπτωσής τους, επειδή παραπέμφθηκαν σε δίκη για την επονομαζόμενη υπόθεση της «κάρτας υγείας».

Τότε υπήρχε διάσταση μεταξύ του αθλητικού νόμου και του καταστατικού της ΕΠΟ. Ο αθλητικός νόμος προέβλεπε έκπτωση σε περίπτωση παραπομπής σε δίκη για κακούργημα με «τελεσίδικο δικαστικό βούλευμα», ενώ το καταστατικό της ΕΠΟ προέβλεπε κάνει λόγο κάνει λόγο για «αμετάκλητο βούλευμα» και αφήνει στην ευχέρεια της Ε.Ε. της ΕΠΟ να αποφασίσει αν οι παραπεμπόμενοι σε δίκη πρέπει να εκπέσουν ή όχι των αξιωμάτων τους.

Η FIFA πήρε ανοιχτά, ξεκάθαρα και αναμφισβήτητα το μέρος του τότε υφυπουργού Αθλητισμού, ο οποίος εφάρμοσε το νόμο, σε αντίθεση με προκάτοχό του το 2008, στη δίκη του τότε προεδρείου της ΕΠΟ για «τα χρήματα που δόθηκαν στους λιγνιτωρύχους της Φλώρινας».

Επίσης η ΠΔΕ/ΕΠΟ εισάγει στο προτεινόμενο καταστατικό τις διατάξεις του «νόμου Κοντονή» για τους τακτικούς δικαστές, διαφοροποιούμενοι από τον αθλητικό νόμο στα εξής: α) ότι η θητεία των δικαστικών οργάνων θα είναι τετραετής και όχι τριετής και β) ότι θα μπορεί να ανανεώνεται.

Συγκεκριμένα προτείνεται ότι “τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ αποτελούνται από τακτικούς δικαστές με βαθμό Πρωτοδίκη στα πρωτοβάθμια όργανα και Προέδρου Πρωτοδικών στα δευτεροβάθμια όργανα, με τετραετή θητεία και ανανεώσιμη. Σε αναιρετικό βαθμό λειτουργεί το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ. Τα μέλη των πειθαρχικών και δικαιοδοτικών οργάνων της ΕΠΟ επιλέγονται από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ
από κατάλογο που της αποστέλλεται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές μέσα σε
προθεσμία δέκα ημερών από την λήψη του καταλόγου.

Τα μέλη του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ όπως και ο υπεύθυνος άσκησης πειθαρχικής δίωξης για ποδοσφαιρικά αδικήματα με τον αναπληρωτή του επιλέγονται από καταλόγους
δικαστικών λειτουργών με βαθμό Αρεοπαγίτη και Προέδρου Εφετών τους οποίους
συγκροτούν και αποστέλλουν σε αυτήν κατά περίπτωση ο Πρόεδρος του Αρείου
Πάγου και ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών.

Οι αρμοδιότητες και οι λειτουργίες των δικαστικών οργάνων θα καθορίζονται στον Πειθαρχικό
Κώδικα της Ε.Π.Ο., ο οποίος πρέπει να είναι σύμφωνος με τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA,
και τον Κώδικα Δεοντολογίας της Ε.Π.Ο., οι οποίοι πρέπει να είναι σύμφωνοι αντιστοίχως με τον Πειθαρχικό Κώδικα και τον Κώδικα Δεοντολογίας της FIFA”.

Καμία δημοσίευση για προβολή