Πρώτη δικαίωση Παναθηναϊκού: Κατακυρώνεται υπέρ του το ντέρμπι με 3-0, αφαίρεση ενός βαθμού και δύο ματς χωρίς θεατές η ποινή στον Ολυμπιακό

Print Friendly, PDF & Email

Το ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
SUPER LEAGUΕ 1 έκρινε ότι ο αγώνας Ολυμπιακός – Πανθηναϊκός διεκόπη με υπαιτιότητα του Ολυμπιακού, λόγω του τραυματισμού του Χουάνκαρ, που προκλήθηκε από αντικείμενο που πέταξαν εντός του αγωνιστικού χώρου οπαδοί του.

Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ του Παναθηναϊκού με 3-0, από τον Ολυμπιακό αφαιρείται ένας βαθμός από το πρωτάθλημα, θα δώσει δύο εντός έδρας αγώνες χωρίς θεατές και του επιβάλλεται πρόστιμο 38.000 ευρώ

Το δικαστήριο απέρριψε την κύρια παρέμβαση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός, προκειμένου να καταστεί διάδικος.

Η απόφαση είναι εφέσιμη και έως την επόμενη Τρίτη ο Ολυμπιακός θα καταθέσει έφεση, που θα εκδικαστεί στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ.

Το διατακτικό της απόφασης έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ: ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, νομίμως εκπροσωπούμενη.
ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την υπ. αριθ. πρωτ. 329/24-10-2023 κλήση
προς απολογία της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και την από 24-10-2023 (αρ. πρωτ. 5155/2023) κύρια παρέμβαση της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ αντιμολιά των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 24-10-2023 (αρ. πρωτ. 5155/2023) κύρια
παρέμβαση της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η εγκαλούμενη ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ τέλεσε τις
αποδιδόμενες σε βάρος της πειθαρχικές παραβάσεις.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην εγκαλούμενη ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:

α) τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για
την υπό στοιχείο 1α πράξη, την οποία τέλεσε αυτή καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε τέσσερις προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 215/31-08-2023, 220/7-
09-2023, 242/29-09-2023 και 250/5-10-2023 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ),

β) τη χρηματική ποινή των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την 1β πράξη, την οποία τέλεσε αυτή καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε έναν προγενεστέρως διενεργηθέντα αγώνα της ιδίας αγωνιστικής περιόδου,
δυνάμει της υπ’ αριθ. 250/5-10-2023 τελεσίδικης απόφασης του
παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. β’ ii) του Π.Κ. της ΕΠΟ),

γ) για την 3η πράξη (ι) ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΙ τον αγώνα υπέρ της
φιλοξενούμενης ομάδας ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ με τέρματα 0-3, (ιι) ΑΦΑΙΡΕΙ έναν (-1) βαθμό από την εγκαλούμενη ΠΑΕ από τον πίνακα βαθμολογίας του πρωταθλήματος, στο οποίο και συμμετέχει, καθώς επίσης ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ (ιιι) τη χρηματική ποινή των τριάντα χιλιάδων
(30.000,00) ευρώ και (iv) την ποινή διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές για δύο (2) αγωνιστικές (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4,
περ. α΄, 15 παρ. 3, ΙΙ περ. β, 15 παρ.6 περ. β, δ, στ του Π.Κ. της ΕΠΟ και 21 παρ. 3 ΙΙ ΚΑΠ της ΕΠΟ),

δ) επιβάλλει τη χρηματική ποινή των τριών χιλιάδων (3.000,00)
ευρώ για την 4η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. Ι. α’, ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ)· την τρίτη και τέταρτη πράξη τέλεσε η εγκαλουμένη καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε δύο προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 220/7-09-2023 και 250/5-10-2023 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου και

ε) επιβάλλει τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00)
ευρώ για την 5η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 4 περ. α’ εδ.β του Π.Κ. της ΕΠΟ).

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ συνολική χρηματική ποινή, ποσού τριάντα οκτώ
χιλιάδων (38.000,00) ευρώ. (αγώνας της 22-10-2023 με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

Η Αθλητική Δικαστής
Αντιγόνη Σταμολέκα
Πρωτοδίκης

Η Γραμματέας Μαρία Περιστέρη”

 

 

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή