Eπικαλούνται το "νόμο Ορφανού" για να ακυρώσουν τις εκλογές της ΕΠΟ!

Print Friendly, PDF & Email

Τη μη εφαρμογή του αθλητικού νόμου, του “νόμου Ορφανού” που προβλέπει τον τρόπο τέλεσης των εκλογών της ΕΠΟ επικαλούνται κατά βάση τα δύο σωματεία και ο ταμίας της ΕΠΣ Ηρακλείου που προσέφυγαν στα πολιτικά δικαστήρια ζητώντας την ακύρωση των εκλογών της ΕΠΟ.

Στην «ανακοπή» που κατατέθηκε και η οποία βρίσκεται στην κατοχή του Soccerplus οι προσφεύγοντες θεωρούν «μη νόμιμη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΟ που έλαβε χώρα στις 30/6/2017» και από την οποία ψηφίστηκε το νέο καταστατικό.

Υποστηρίζουν ότι «η Επιτροπή Εξομάλυνσης εν γνώσει της συγκάλεσε παρανόμως την Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ, όχι σύμφωνα με το άρθρο 24 του αθλητικού νόμου αλλά σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού της, ότι ακριβώς είχε κάνει παράνομα και η αμέσως προηγούμενη Διοίκηση της ΕΠΟ» και προσθέτουν ότι «η διαφορά μεταξύ των δύο συστημάτων εκπροσώπησης-και των αντίστοιχων ψήφων-είναι τεράστια μιας και με τον αθλητικό νόμο οι εκπρόσωποι υπολογίζονται περίπου στος 420, ενώ με το καταστατικό maximum 181.»

Στη συνέχεια ισχυρίζονται ότι «ο νομοθέτης διευρύνει και ισχυροποιεί το δικαίωμα του εκλέγειν αλλά και του εκλέγεσθαι των μελών των Ενώσεων, πρωτοβαθμίων αθλητικών σωματείων, τα οποία αποτελούν τη βάση και το θεμέλιο της ΕΠΟ και καταλήγουν υπογραμμίζοντας ότι «η παράνομη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΟ από την Επιτροπή Εξομάλυνσης καθιστά αυτοδικαίως άκυρη και την ίδια την Γενική Συνέλευση της 30.6.2017 καθώς και όποιες αποφάσεις αυτή πήρε. Η ακυρότητα δε μιας Γενικής Συνέλευσης που δεν έχει συγκληθεί νόμιμα καθορίζεται, πέραν των άλλων νομικών διατάξεων και από το ίδιο το καταστατικό της ΕΠΟ.»

Όσον αφορά το έννομο συμφέρον τα δύο σωματεία της ΕΠΣ Ηρακλείου υποστηρίζουν ότι «αν λάβουμε επίσης υπόψιν μας ότι η Γενική Συνέλευση είχε ως βασικό θέμα την τροποποίηση του καταστατικού της ΕΠΟ, η παράνομη παραβίαση των δικαιωμάτων μας καθίσταται εντονότερη διότι όλοι εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο είτε νομικά είτε φυσικά πρόσωπα, ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ από το «νέο» παράνομο καταστατικό της ΕΠΟ και είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωνόμαστε με αυτό, ΑΛΛΙΩΣ θα υποστούμε πειθαρχικές κυρώσεις. Αν λοιπόν, ο λόγος και οι απόψεις μας ως πρωτοβάθμια σωματεία είχε ακουστεί μέσω της νόμιμης διαδικασίας που προέβλεπε ο εν ισχύ αθλητικός νόμος και που παράνομα δεν εφαρμόστηκε από την Επιτροπή Εξομάλυνσης, τότε θα ήταν σίγουρο ότι το «νέο» καταστατικό της ΕΠΟ, ΔΕΝ θα ήταν το ίδιο με αυτό που ψηφίστηκε.»

Ο δε ταμίας της ΕΠΣ Ηρακλείου υποστηρίζει ότι επικαλούμενος το έννομο συμφέρον ότι η μείωση του εκλογικού σώματος και η μη εφαρμογή του «νόμου Ορφανού» έπληξε «άμεσα τα έννομα συμφέροντά μου και διακινδυνεύοντας την μη εκλογή μου για την θέση στην οποία έχω θέση υποψηφιότητα μιας και το τελικό εκλογικό σύστημα είναι κατά πολύ λιγότερο αντιπροσωπευτικό, δημοκρατικό και μου μειώνει παράνομα τις πιθανότητες εκλογής που θα είχα αν είχε εφαρμοστεί ο νόμος και η προσβαλλομένη δεν είχε πέσει σε πλημμέλεια.»

Αποκρούοντας το γεγονός ότι η σύγκλιση των ΓΣ έχει νομιμοποιηθεί με τροπολογίες του αρμόδιου για τον αθλητισμό υπουργού οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι «το γεγονός ότι δύο μέρες μετά την έκδοση και δημοσίευση της ανακοπτόμενης Διαταγής, ήτοι 20.7.2017, ο νομοθέτης τροποποίησε την παρ. 12 του άρθρου 24 του ν.2725/1999 και όρισε ότι: «Για τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΟ συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης διεξαγωγής αρχαιρεσιών, εφαρμόζονται κατ’ εξαίρεση οι διατάξεις του καταστατικού της», δεν θεραπεύει την ακυρότητα του παράνομου-κατά το χρόνο έκδοσης και δημοσίευσης της ανακοπτομένης-του άρθρου 22 του τροποποιημένου καταστατικού της ΕΠΟ.»

Οι προσφεύγοντες ζητούν από το δικαστήριο «να ακυρωθεί, για τους λόγους της παρούσας, η υπ’ αριθμ. 369/2017 Διαταγή Τροποποίησης Καταστατικού σωματείου της κ. Ειρηνοδίκου Αθηνών, που αφορά την τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) και να εκδοθεί προσωρινή διαταγή, η οποία να αναβάλλει την Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ που έχει ορισθεί για τις 18.8.2917, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της παρούσας ανακοπής μας και να μας χορηγηθεί Σημείωμα με το ως άνω περιεχόμενο μέχρι συζητήσεως της αιτούμενης προσωρινής διαταγής.»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here