ΕΠΟ: Μέσω Εκτελεστικής Επιτροπής οι αλλαγές της ολιστικής μελέτης που θα εισαχθούν στη ΓΣ (pic)

Print Friendly, PDF & Email

Στάλθηκε στα μέλη της ΓΣ της ΕΠΟ η πρόσκληση και ημερήσια διάταξη της έκτακτης ΓΣ που θα γίνει τη Δευτέρα 19 Ιουλίου για να ενσωματώσει τις προτεινόμενες από την ολιστική μελέτη αλλαγές στο καταστατικό, εφόσον αυτές εγκριθούν κατ’ αρχάς από την Εκτελεστική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που στάλθηκε στις Ενώσεις η διατύπωση του θέματος έχει ως εξής: «Ψήφιση προτάσεων Ε.Ε. ΕΠΟ για την τροποποίηση του Καταστατικού και του Κανονισμού που διέπει την εφαρμογή και την κωδικοποίηση των διατάξεών του».

Το θέμα αυτό είχε περιληφθεί στην τακτική ΓΣ της ομοσπονδίας την Παρασκευή 25 Ιουνίου αλλά δεν συζητήθηκε λόγω των διαφωνιών που είχαν καταγραφεί και όπως ανακοινώθηκε αποφασίστηκε «η πραγματοποίηση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Ενώσεων-Μελών της Ε.Π.Ο. την Δευτέρα 19 Ιουλίου με μοναδικό θέμα τις Τροποποιήσεις Καταστατικού της Ομοσπονδίας.»

Ωστόσο, στην ημερήσια διάταξη της τακτικής ΓΣ είχε προβλεφθεί και η συζήτηση επί των προτάσεων των ΕΠΣ για το καταστατικό, η οποία όπως είναι διατυπωμένη η ημερήσια διάταξη της έκτακτης ΓΣ δεν προβλέπεται.

Τυχόν προτάσεις των ΕΠΣ για αλλαγές στο Καταστατικό, εφόσον υποβληθούν εκπρόθεσμα δε χρειάζεται να εγκριθούν από την Ε.Ε. προκειμένου να τεθούν προς ψήφιση στη ΓΣ.

Τόσο η τακτική όσο και η έκτακτη ΓΣ θα γίνουν με φυσική παρουσία των μελών στο ξενοδοχείο της Λεωφόρου Συγγρού, που έχει επιλεγεί, και αν αυτό δεν είναι εφικτό μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή