Νομοσχέδιο Αυγενάκη: Οι περιορισμοί στην εκλογή μελών των ΔΣ και η επιστροφή ΟΔΠΕ, ΠΣΑΤ και ΟΠΠΕ στην ΕΠΟ

Print Friendly, PDF & Email

Στο νομοσχέδιο του υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, που τέθηκε από την Πέμπτη (6/8) σε διαβούλευση υπάρχει τροποποίηση, η οποία περιλαμβάνει τους περιορισμούς στις θητείες του προέδρου, του αντιπροέδρου, του γραμματέα και του ταμία.

Επίσης, αναφέρεται στα πόσα μέλη μπορούν να εκλέγουν οι ομοσπονδίες στα διοικητικά του συμβούλια ανάλογα με τη δύναμη των σωματείων που έχουν, ενώ κάνει και ειδική αναφορά στην ΕΠΟ, τονίζοντας πως στην Εκτελεστική Επιτροπή της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας θα καλούνται στο εξής, χωρίς ωστόσο να έχουν δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος της ομοσπονδίας διαιτητής, εκπρόσωπος του ΠΣΑΠ και εκπρόσωπος της ομοσπονδίας προπονητών. Η τελευταία διάταξη ήταν και στο νόμο Ορφανού, ωστόσο στην πράξη είχε ατονήσει με τον Λευτέρη Αυγενάκη να την επαναφέρει.

Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (Α΄121)

«Άρθρο 22Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας 1. Το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ομοσπονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και αποτελείται: α) από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της είκοσι (20) μέχρι τριάντα (30) σωματεία. β) από επτά (7) έως ένδεκα (11) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία. γ) από ένδεκα (11) έως δεκαπέντε (15) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμη της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία. δ) από δεκαπέντε (15) έως είκοσι ένα (21) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της διακόσια πενήντα ένα (251) ή περισσότερα σωματεία.Ειδικά το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετράμηνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών. 2. Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του αριθμού των μελών της ομοσπονδίας, μετά την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, δεν επηρεάζει την αριθμητική του συγκρότηση.3. Οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 4 και αυτές των παρ. 2 και 3 του άρθρου 13 εφαρμόζονται ανάλογα.4. (Καταργείται)5. (Έχει καταργηθεί με το άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 4603/2019, Α΄ 48)6. Στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος.7. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Αντιπρόεδρος, Γραμματέας ή Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά δύο (2) συνεχόμενες φορές για πλήρη ή μερική θητεία. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόμενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος δύο (2) ετών. Μετά τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού πρώτου (71ου) έτους της ηλικίας του, ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, δύναται όμως να αναλάβει άλλες αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Κατ` εξαίρεση για τις αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με αναπηρία ισχύουν τα εξής: α) το ανωτέρω ηλικιακό όριο ορίζεται στο εβδομηκοστό τέταρτο (74ο) έτος και β) δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, όποιος έχει συμπληρώσει τέσσερις (4) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Για την εφαρμογή των ηλικιακών ορίων της παρούσας λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται αντιστοίχως το εβδομηκοστό πρώτο (71ο) ή το εβδομηκοστό τέταρτο (74ο) έτος της ηλικίας.»