Στην ευχέρεια της διοργανώτριας και όχι μόνο του διαιτητή η αναβολή αγώνα λόγω ακαταλληλότητας γηπέδου

Print Friendly, PDF & Email

Μέχρι τώρα ο διαιτητής ήταν αυτός που αποφάσιζε την διεξαγωγή ή όχι αγώνα με βάση την καταλληλότητα του γηπέδου (αγωνιστικός χώρος).

Με διάταξη που πέρασε στον ΚΑΠ το δικαίωμα αναβολής αγώνα για ακατάλληλο αγωνιστικό χώρο δίνεται και στην κατά περίπτωση διοργανώτρια, ενώ η αποκλειστική δικαιοδοσία του διαιτητή αρχίζει από το άνοιγμα του φύλλου αγώνα.

Διαβάστε τις νέες διατάξεις, που δημοσιεύει το SoccerPlus (με bold οι τροποποιήσεις):

Από το άνοιγμα (έναρξη σύνταξης) του Φύλλου Αγώνα και εφεξής για τη δυνατότητα της διεξαγωγής ή της συνέχισης ενός αγώνα από την άποψη της καταλληλότητας ή όχι του γηπέδου μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής, οι δε ομάδες που αγωνίζονται έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε απόφασή του χωρίς να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση.

Η διοργανώτρια επιτρέπεται να αναβάλλει ένα αγώνα λόγω ακαταλληλότητας γηπέδου σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 6 του παρόντος κανονισμού ή σύμφωνα με άλλες ειδικότερες διατάξεις αυτού. Για τα πανελλήνια επαγγελματικά και ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, το Κύπελλο και τα πρωταθλήματα υποδομής των Π.Α.Ε. η αναβολή επιτρέπεται, εφόσον η απόφαση γι’ αυτήν ληφθεί πριν τη διεξαγωγή του αγώνα. Ειδικά για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα η απόφαση για την αναβολή ενός αγώνα μπορεί να ληφθεί ακόμη, πλην της ανωτέρω, και σε λοιπές περιπτώσεις, χωρίς χρονική δέσμευση, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος με απόφαση του Προέδρου της οικείας ΕΠΣ.

Ακολουθήστε το SoccerPlus στο Google News

Καμία δημοσίευση για προβολή