Η διάτρητη λειτουργία της ΕΠΣ Χαλκιδικής μέσα από την έκθεση της Grand Thornton

256
Print Friendly, PDF & Email

Kενά στον τρόπο λειτουργίας της, που αυξάνουν τη πιθανότητα μη ορθής διαχείρισης των πόρων της, καταγράφονται στην έκθεση της Grant Thornton (εταιρεία παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών) η οποία, έπειτα από πρωτοβουλία της νέας διοίκησης της Ένωσης υπό τον Στ. Σαρηγιαννίδη, διενήργησε έλεγχο για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2015 έως 30.09.2016, που αφορά την προηγούμενη διοίκηση υπό τον Αργ. Βούλγαρη.

Εκτός από τα ανεξόφλητα δάνεια από την ΕΠΟ, ακόμα και χωρίς σύμβαση και σειρά άλλων παρατυπιών η έκθεση στο κομμάτι που αφορά την «οργάνωση και λειτουργία της ΕΠΣΧ αναφέρει τα εξής:

Δεν έχει συνταχθεί διοικητικός/οικονομικός εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας. Ως αποτέλεσμα, δεν ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες και δεν είναι εφικτή η διενέργεια εσωτερικού ελέγχου. Η Διοίκηση ασκείται μέσω αποφάσεων του Προέδρου ή του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες καταγράφονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων.

Δεν υπάρχει κανονισμός προμηθειών στον οποίο να ορίζεται κάποια πρότυπη διαδικασία συλλογής, αξιολόγησης και επιλογής προσφορών. Σε ελάχιστες περιπτώσεις βρέθηκαν περισσότερες από μια προσφορές, ακόμη και για προμήθειες υλικών ή παροχή υπηρεσιών σημαντικής αξίας.

Συγκεκριμένα η μη ύπαρξη κανονισμών, η μη τήρηση της συλλογής προσφορών, καθώς και η έλλειψη τεκμηρίωσης στην επιλογή των προμηθευτών σημαντικών επενδύσεων (π.χ. άνω των € 10.000) αυξάνει τη πιθανότητα μη ορθής διαχείρισης των πόρων της «Ε.Π.Σ.Χ.». Στο σημείο αυτό σας παραπέμπουμε στην ενότητα «10. Ανάλυση δαπανών περιόδου 01.01.2015-30.09.2016» και συγκεκριμένα στη σημείωση Νο 1.

Η «Ε.Π.Σ.Χ.» τηρεί χειρόγραφα το Βιβλίο Ταμείου. Το Βιβλίο Ταμείου που εξετάστηκε έχει αρκετές αδυναμίες, τόσο σε επίπεδο πληροφόρησης, όσο και σε επίπεδο ασφάλειας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των παραστατικών εσόδων και εξόδων που καταχωρούνται με το Βιβλίο Ταμείου. Επίσης, τα τρέχοντα ανοιχτά υπόλοιπα δεν καταχωρούνται πουθενά και δεν παρέχεται και η σχετική πληροφόρηση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here